01 Dekabr 2022 | 12 okalan

SPORT ÇÄRESI GEÇIRILDI

Halkyň Arkadagly zamanasy ýylynyň 1-nji dekabrynda Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Ahal welaýatynyň Bäherden etrap Geňeşi tarapyndan Bäherden etrabyndaky sport mekdebinde ýaşlaryň arasynda...

30 Noýabr 2022 | 15 okalan

WAGYZ-NESIHAT ÇÄRESI GEÇIRILDI

Halkyň Arkadagly zamanasy ýylynyň 30-njy noýabrnda Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Ahal welaýatynyň Bäherden etrap Geňeşi tarapyndan Ahal welaýatynyň Bäherden etrabynyň 28-nji orta mekdebinde...

29 Noýabr 2022 | 8 okalan

BÄSLEŞIK GEÇIRILDI

Halkara Bitaraplyk güni mynasybetli Türkmenistanyň Bilim ministrligi we Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşi bilen bilelikde tassyklan düzgünnamasy esasynda geçirilen Ahal welaýat...

28 Noýabr 2022 | 24 okalan

WAGYZ-NESIHAT ÇÄRESI GEÇIRILDI

Halkyň Arkadagly zamanasy ýylynyň 28-nji noýabrynda Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Ahal welaýatynyň  Kaka etrap Geňeşiniň we welaýatyň jemgyýetçilik guramalary bilen bilelikde...

26 Noýabr 2022 | 38 okalan

“BERKARAR DÖWLETIŇ TÄZE EÝÝAMYNYŇ GALKYNYŞY DÖWRÜNIŇ KÄMIL ÝAŞLARY-BAGTYÝAR GELJEGIŇ BINÝADY”

Halkyň Arkadagly zamanasy ýylynyň noýabr aýynyň 26-syna Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Ahal welaýatynyň Bäherden etrap Geňeşi tarapyndan Ahal welaýatynyň Bäherden etrabyndaky 26-njy...

25 Noýabr 2022 | 10 okalan

MAŞGALAM – BAŞ GALAM

Halkyň Arkadagly zamanasy ýylynyň 25-nji noýabrynda Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Ahal welaýatynyň Bäherden etrap geňeşi tarapyndan Ahal welaýatynyň Bäherden etrabyndaky...

24 Noýabr 2022 | 11 okalan

AHAL WELAÝATYNYŇ ÝAŞ OLIMPIÝAÇYLARY TAÝÝARLAÝAN SPORT MEKDEP INTERNADYNDA

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Ahal welaýat Geňeşi we Ahal welaýat Bedenterbiýe we sport baradaky Baş müdirligi bilen bilelikde guramaklarynda Ahal welaýatynyň ýaş...

23 Noýabr 2022 | 5 okalan

«MAŞGALAM – BAŞ GALAM»

Halkyň Arkadagly zamanasy ýylynyň 23-nji noýabrynda Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Ahal welaýatynyň Bäherden etrap geňeşi tarapyndan Ahal welaýatynyň Bäherden etrabynyň M.Seýidow...