01 Dekabr 2022 | 9 okalan

ÇAGALARYŇ BAGTYÝARLYGY – WATANYMYZYŇ KUWWATY

Ýakynda Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň Kerki etrap Geňeşi, Kerki etrabynyň 1-nji orta mekdebinde okaýan ýokary synp okuwçylaryň arasynda 2022-nji ýylyň 16-njy...

30 Noýabr 2022 | 4 okalan

TERBIÝE YNSANYŇ BEZEGI

2022-nji ýylyň 29-njy noýabrynda Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň Kerki etrap Geňeşi, Kerki etrabynyň 31-nji orta mekdebinde okaýan ýokary synp okuwçylaryň arasynda...

29 Noýabr 2022 | 7 okalan

IL SAGLYGY – ÝURT BAÝLYGY

Şu gün Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň Kerki etrap Geňeşiniň gurnamagynda Türkmenistanyň “Türkmenistan” döwlet täjirçilik bankynyň Kerki...

28 Noýabr 2022 | 15 okalan

ARKADAGLY ÝAŞLAR ÖŇE BARÝAR

Ýakynda Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň Halaç etrap Geňeşi, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlyklyk etmeginde 2022-nji...

28 Noýabr 2022 | 11 okalan

MAŞGALA MUKADDESLIGI – BAKY ÝÖRELGE

2022-nji ýylyň noýabr aýynyň 25-nde Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň Halaç etrap Geňeşi, Halaç etrabynyň Berkarar zaman oba medeniýet...

28 Noýabr 2022 | 7 okalan

WAGYZ – NESIHAT ÇÄRESI GEÇIRILDI

2022-nji ýylyň noýabr  aýynyň 24-nde Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň Halaç etrap Geňeşi, Halaç çeper halyçylyk kärhanasynyň halyçy...

28 Noýabr 2022 | 7 okalan

MAŞGALA – TERBIÝE MEKDEBI

2022-nji ýylyň 25-nji noýabrynda Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň  Saýat etrap Geňeşiniň gurnamagynda Hormatly Prezidentimiziň ösüp gelýän ýaş...

24 Noýabr 2022 | 21 okalan

«MERDANA NESIL-2022»

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşi Türkmenistanyň Bilim ministrligi bilen bilelikde Halkara Bitaraplyk güni mynasybetli ýurdumyzyň umumy bilim berýän orta mekdepleriniň 3-nji 5-nji...