29 Mart 2023 | 8 okalan

MEDINE AMANOWA ALBANIÝADAKY DÜNÝÄ BIRINJILIGINDE ÜÇ ALTYN MEDAL GAZANDY

Türkmenistanyň ýetginjekler ýygyndysy Albaniýada geçirilýän ýetginjekleriň arasyndaky dünýä çempionatynda ýene-de üç medal gazandy. Medine Amanowa Albaniýa...

28 Mart 2023 | 18 okalan

FUTZAL BOÝUNÇA ZENANLARYŇ ARASYNDAKY TÜRKMENISTANYŇ KUBOGY TAMAMLANDY

Aşgabadyň «Altyn täç» topary zenanlaryň arasynda geçirilen futzal boýunça Türkmenistanyň Kubogynyň finalynda Mary welaýatynyň «Olimp» toparyny ýeňlişe sezewar etdi. Bu barada...

27 Mart 2023 | 25 okalan

AGYR ATLETIKAÇY OGULŞAT AMANOWA ÝETGINJEKLERIŇ ARASYNDAKY DÜNÝÄ BIRINJILIGINDE ALTYN MEDALA...

Türkmenistanly agyr atletikaçy Ogulşat Amanowa Albaniýanyň Durres şäherinde geçirilen ýetginjekleriň arasyndaky dünýä çempionatynda altyn medala eýe çykdy. 13 ýaşly türgen...

25 Mart 2023 | 229 okalan

MALAÝZIÝA BILEN BOLJAK DUŞUŞYKDA TÜRKMEN ÝYGYNDYSYNYŇ BAŞLANGYÇ DÜZÜMI MÄLIM EDILDI

Malaýziýanyň ýygyndysy bilen boljak ýoldaşlyk duşuşygy üçin Türkmenistanyň ýygyndysynyň başlangyç düzümi yglan edildi. Türkmen ýygyndysy meýdana şu düzüm...

24 Mart 2023 | 41 okalan

FUTBOL BOÝUNÇA TÜRKMENISTANYŇ KUBOGYNDA ÇÄRÝEK FINAL DUŞUŞYKLARYNYŇ BIJELERI ÇEKILDI

18-nji aprelde futbol boýunça Türkmenistanyň kubogy ugrundaky ýaryşa badalga berler. Şu ýyl bu ýaryşa 8 topar gatnaşar ― diýip, Türkmenistanyň Futbol federasiýasy habar berýär. Has takygy,...

20 Mart 2023 | 44 okalan

TÜRKMENISTANYŇ HOKKEÝ BOÝUNÇA ÝETGINJEKLER ÝYGYNDYSY ― AZIÝANYŇ WE OKEANIÝANYŇ WISE-ÇEMPIONY!

Türkmenistanyň hokkeý boýunça ýetginjekler ýygyndysy Aziýanyň we Okeaniýanyň bilelikdäki çempionatynda ajaýyp üstünlik gazandy. Türkmen ýygyndysy ýaryşa...

18 Mart 2023 | 64 okalan

TÜRKMENISTANLY HOKKEÝÇILER AZIÝANYŇ WE OKEANIÝANYŇ ÇEMPIONATYNDA IŇ NETIJELI OÝUNÇYLARYŇ ILKINJI...

Türkmenistanly hokkeýçiler Matweý Arhipow bilen Röwşen Aşyrow 18 ýaşa çenli ýetginjekleriň arasynda geçirilýän Aziýanyň we Okeaniýanyň çempionatynyň yzda galan dört...

17 Mart 2023 | 82 okalan

TÜRKMENISTANYŇ HOKKEÝ BOÝUNÇA U-18 ÝYGYNDYSY AZIÝANYŇ WE OKEANIÝANYŇ ÇEMPIONATYNDA ÜÇÜNJI...

Türkmenistanyň hokkeý boýunça 18 ýaşa çenli ýetginjekler ýygyndysy Aziýanyň we Okeaniýanyň bilelikdäki çempionatynda dördünji duşuşygynda üçünji...