01 Dekabr 2022 | 4 okalan

AZIZA KURBANOWA KURAŞ BOÝUNÇA DÜNÝÄ ÇEMPIONATYNDA BÜRÜNÇ MEDALYŇ EÝESI BOLDY

Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynyň 2-nji ýyl talyby Aziza Gurbanowa kuraş boýunça geçirilýän 13-nji dünýä çempionatynyň bürünç medalyna mynasyp boldy....

30 Noýabr 2022 | 9 okalan

TÜRKMENISTANYŇ IŇ GÜÝÇLI KÜŞTÇÜLERI ÝÜZE ÇYKARYLDY

Aşgabatdaky Ýöriteleşdirilen küşt-şaşka mekdebinde erkekleriň we zenanlaryň arasynda küşti çalt (rapid) hem-de çalasyn (blis) oýnamak boýunça Türkmenistanyň çempionaty...

29 Noýabr 2022 | 21 okalan

DÜNÝÄ ÇEMPIONATYNYŇ BIRINJI TAPGYRYNDA IŇ KÖP JANKÖÝER ÝYGNAN DUŞUŞYK BELLI...

FIFA-nyň metbugat gullugynyň habaryna görä, Katarda dowam edýän dünýä çempionatynyň birinji tapgyrynda stadionlaryň umumy sygymynyň 94 göterimi doldy. Ýaryşda häzire çenli 3 million petek...

28 Noýabr 2022 | 13 okalan

TÜRKMENISTANLY BUZDA TYPYJYLAR STAMBULDA GEÇIRILJEK HALKARA ÝARYŞA GATNAŞAR

Türkmenistanly buzda typyjy gyzlaryň dördüsi 29-njy noýabrda Türkiýäniň Stambul şäherinde başlanjak Bosfor Stambul Kubogyna gatnaşar. Däbe öwrülen bu halkara ýaryş erkekleriň we zenanlaryň arasynda...

26 Noýabr 2022 | 25 okalan

«ÝÜPEK ÝOLY» AWTORALLISI 2023-NJI ÝYLDA KAZAN – MOWKA ARALYGYNDA GEÇIRILER

«Ýüpek ýoly» awtorallisi 2023-nji ýylda Kazan şäherinde badalga alyp, Moskwada tamamlanar. Ýewraziýadaky iň uly ralli ýaryşlarynyp biri bolan bu bäsleşik 2023-nji ýylyň 6-13-nji...

25 Noýabr 2022 | 16 okalan

«PELÄNIŇ GÜNI»

Braziliýada 19-njy noýabr «Peläniň güni» hökmünde bellenilýär. Hut şol gün braziliýaly futbolçy Edson Arantes du Nasimentu futbol ýolunyň dowamynda geçiren toplarynyň sanyny...

24 Noýabr 2022 | 21 okalan

ÝEŇIL ATLETIKA HAKYNDA

Ýeňil atletika öz gözbaşyny gadymy döwürden alyp gaýdyp, ilkinji olimpiýa ylgawy biziň eýýamymyzdan öňki 776-njy ýyla degişlidir. Şonda ýaryşlar stadionyň uzynlygyna laýyklykda,...

23 Noýabr 2022 | 57 okalan

TENNISIŇ GELIP ÇYKYŞY

Häzirki tennis gözbaşyny «že-de-pom» atly gadymy fransuz oýnundan alyp gaýdýar. Şol oýun boýunça ýaryşlar ýapyk binalarda guralypdyr. Onuň dörän döwri hasaplanylýan...