14 Ýanwar 2023 | 1191 okalan

ARKADAG SERDARLY BAGTYÝAR ÝAŞLAR ÝYLY

Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda bu günki gün türkmen halkymyzyň her güni toý-baýrama, şatlyk-şowhuna, ruhubelentlige beslenip gelýär.Bu gün Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Serdarymyzyň daşyna...