19 Dekabr 2022 | 993 okalan

TÜRKMENISTANYŇ BITARAPLYK HUKUK DEREJESI — PARAHATÇYLYGYŇ, DOSTLUGYŇ WE JEBISLIGIŇ KEPILI

Geçen hepdede ýurdumyzda Halkara Bitaraplyk güni hem-de BMG-niň Baş Assambleýasy tarapyndan Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygy hakynda taryhy Kararnamanyň kabul edilmeginiň 27 ýyllygy bellenildi. Hormatly Prezidentimiziň...