25 Oktýabr 2022 | 1143 okalan

Milli mirasymyzyň gymmatlyklar ulgamy

Her bir halkyň medeniýeti onuň milli aýratynlyklaryny şöhlelendirýän, halkyň geçmişini şu güni we geljegi bilen baglaýan gymmatlyk halkasy hökmünde çykyş edýär. Medeni miras halkyň gelip...