22 Noýabr 2021 | 163 okalan

Türkmenistan ÝUNESKO-nyň Halkara gidrologiýa maksatnamasynyň Hökümetara geňeşiniň agzalygyna saýlandy

2021-nji ýylyň 18-nji noýabrynda Birleşen Milletler Guramasynyň Bilim, ylym we medeniýet boýunça guramasynyň (ÝUNESKO) Baş Konferensiýasynyň 41-nji mejlisinde Türkmenistan Halkara gidrologiýa...

17 Noýabr 2021 | 158 okalan

ÝUNESKO-da 75 ýyllygy mynasybetli guramanyň gazanan üstünlikleri barada sergi açyldy

Birleşen Milletler Guramasynyň Bilim, ylym we medeniýet boýunça edarasynyň 75 ýylyň dowamynda gazanan üstünlikleri we taslamalary barada gürrüň berýän sergi onuň Pariždäki ştab-kwartirasynda...

05 Noýabr 2021 | 292 okalan

Tehniki, hünär bilimi we taýýarlyk (TVET) atly onlaýn...

2021-nji ýylyň 2-nji noýabrynda ÝUNESKO-nyň Tähran klaster edarasy bilen ÝUNESKO-nyň işleri barada Türkmenistanyň Milli toparynyň sekretariatynyň guramagynda Tehniki, hünär bilimi we taýýarlyk...

03 Noýabr 2021 | 639 okalan

«Tebigaty goralyň!»

ÝUNESKO-nyň işleri barada Türkmenistanyň Milli toparynyň Sekretariatynyň we Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň bilelikde Türkmenistanyň baý tebigatyny, taryhy-medeni...

28 Oktýabr 2021 | 226 okalan

Bütindünýä audiowizual miras güni

Audiowizual arhiwler bize dünýäniň dürli ýerlerinden gelen adamlaryň we medeniýetleriň durmuş hekaýalaryny gürrüň berýär. Olar bahasyna ýetip bolmajak gymmatly bilim çeşmesine...

26 Oktýabr 2021 | 299 okalan

Türkmenistanyň ylymlar akademiýasynda ÝUNESKO-nyň «Parahatçylyk ýatlamasy» maksatnamasy boýunça okuw seminary...

Ýakynda Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynda ÝUNESKO-nyň «Parahatçylyk ýatlamasy» maksatnamasy boýunça okuw seminary geçirildi. Oňa ÝUNESKO-nyň işleri barada Türkmenistanyň...

27 Iýul 2021 | 467 okalan

ÝUNESKO-nyň Bütindünýä mirasynyň komiteti Hytaýda açylýar

Koronawirus pandemiýasy zerarly bir ýyl arakesmeden soň ÝUNESKO-nyň Bütindünýä mirasynyň komitetiniň 44-nji mejlisi gündogar-hytaý Fuszýan welaýatynyň paýtagty Fuçžou...

26 Iýun 2021 | 739 okalan

Türkmenistan – ÝUNESKO: Ýokary derejede hyzmatdaşlyk

Ýakynda ÝUNESKO-nyň işleri barada Türkmenistanyň Milli toparynyň Sekretariatynyň we Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň bilelikde ýurdumyzyň döredijilik bilen meşgullanýan...