03 Ýanwar 2023 | 348 okalan

GULBABA ADYNDAKY ÇAGALAR BAÝRAGY

“Arkadagly Serdarly Bagtyýar Ýaşlar” ýylynyň ilkinji günleri beýik ösüşlere beslenip kalbymyzy nurlandyrýar. Gadymy Gündogarda “Bir ýylyň aladasyny etseňiz, däne ekiň. On...