28 Maý 2022 | 2150 okalan

Bildiriş

Aşgabat şäheriniň Zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi müdirligi, Türkmenistanyň “Ilatyň iş bilen üpjünçiligi hakynda” kanuny ýerine ýetirmek maksady bilen, Aşgabat şäheriniň...