05 Dekabr 2022 | 601 okalan

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI SAPAR BILEN KATAR DÖWLETINDE BOLDY

3-nji dekabrda Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Kataryň Emiri Şeýh Tamim bin Hamad Al Taniniň çakylygy boýunça Katar Döwletine sapary amala aşyryp, ol ýerde türkmen-katar gatnaşyklaryny hemmetaraplaýyn...

05 Dekabr 2022 | 197 okalan

TÜRKMENISTAN KUWWATLY, DÖREDIJI DÖWLETDIR

Geçen hepdäniň wakalary Türkmenistanyň okgunly ösüşiniň nobatdaky beýany boldy. Ýurdumyzda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň baştutanlygynda amala aşyrylýan giň gerimli özgertmeler Garaşsyz,...