31 Ýanwar 2023 | 296 okalan

“ÝAŞLAR ÝURDUŇ GELJEGI!”

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan döwletimiz ösüşleriň täze belentliklerine we üstünliklerine tarap ynamly öňe barýar....

31 Ýanwar 2023 | 344 okalan

HOŞALLYK MASLAHATY GEÇIRILDI

2023-nji ýylyň 28-nji ýanwarynda gözel paýtagtymyzyň «Mekan» köşgünde Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň nobatdaky VIII gurultaýy geçirildi. Oňa Ýaşlar...