24 Ýanwar 2023 | 1445 okalan

WAGYZ-NESIHAT DUŞUŞYGY GEÇIRILDI

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe “Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar” ýylynda ýaş nesli hakyky watançylyk ruhynda terbiýelemek, olaryň ýokary hilli...

24 Ýanwar 2023 | 327 okalan

WATAN GORAGY MUKADDESDIR

Ata-babalarymyzyň ähli döwürlerde-ata watany ene topragy, il-halkyny söýüp, bu mukaddeslikleri döş gerip goran ýurt üçin ata çykan gerçekleri aýratyn sarpalapdyrlar. Watana wepaly bolmaklygyň...