13 Ýanwar 2023 | 2086 okalan

ÝAŞLAR-ÝURDUMYZYŇ NURANA GELJEGI

Eziz Watanymyzda her ýyla öz-boluşly mana beslenýän at bermek täze döwrümiziň döwletli ýörelgeleriniň birine öwrüldi. 2023-nji ýylyň «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaslar...