26 Iýul 2022 | 1117 okalan

Rahmet GYLYJOWYŇ «Halallyk kyssalary» eserinden

PÄLWANLYGYŇ SYRY Öňki döwürlerde göreşde arkasy ýere degmedik, atyşda oky sowa geçmedik bir pälwan bolupdyr. Onuň at-owazasy alys sebitleri hem doldurypdyr. Şöhrata höwesek ýaşlaryň biri bu...