25 Iýul 2022 | 662 okalan

TÜRKMEN DILINIŇ SÖZKÖKI (ETIMOLOGIK) SÖZLÜGI

Albasdy [a:lbasdy] – Mifik jyn-arwahyň bir ady bolan al (a:l) sözünden we basmak işliginiň öten zaman şekilinden emele gelen bu söz düýşde gara basanda göze görünýän hyýaly mahlugy aňladýar. Şu...