06 Maý 2022 | 359 okalan

“Miras sözlügi”

Hormatly Prezidentimiziň “Milli mirasymyz halkyň genji-hazynasydyr, ýaşlar biziň geljegimizdir, ene-mamalarymyzyň bu asylly ýörelgesini dowam etdirmekde, ýaşlarymyzyň aňyna guýmakda we wagyz etmek her birimiziň mukaddes...