27 Maý 2022 | 329 okalan

Hormatly Prezidentimiz Daşoguz şäherinde täze hassahanalaryň açylyş dabaralaryna gatnaşdy

Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Daşoguz welaýatyna dowam edýän toý saparynyň çäklerinde ýurdumyzyň demirgazyk sebitiniň dolandyryş merkezinde bina edilen ähmiýetli lukmançylyk...

27 Maý 2022 | 391 okalan

Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany bilen halyçylara hormatly atlar dakyldy

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň milli halyçylyk sungatyny ösdürmekde, halkyň buýsanjyna öwrülen türkmen halylarynyň taýsyz gözelligini we nepisligini dünýä ýaýmakda,...