24 Maý 2022 | 310 okalan

«Ýurdumyz berkarar, ýolumyz ýagty, merjen şäherimiz ýaşlaryň bagty»

Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň hem-de Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Aşgabat şäher...

24 Maý 2022 | 299 okalan

Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institutynda sanly ykdysadyýet boýunça internet...

Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institutynda Türkmenistanyň ýokary okuw mekdepleriniň talyp ýaşlarynyň arasynda sanly ykdysadyýet boýunça onlaýn ders bäsleşigi...