20 Maý 2022 | 782 okalan

Paýtagtymyzda hem-de welaýatlarda baýramçylyk çäreleri geçirildi

Ýakynda Garaşsyz, Bitarap Türkmenistan Konstitusiýanyň we Döwlet baýdagynyň güni mynasybetli geçirilýän goşa baýramy belledi. Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow paýtagtymyzdaky...