03 Dekabr 2022 | 111 okalan

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

2-nji dekabrda Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşyna degişli möhüm meselelere, şeýle hem taýýarlanan resminamalaryň...