29 Dekabr 2022 | 3058 okalan

KÜŞT BOÝUNÇA TÜRKMENISTANYŇ ÝOKARY LIGASYNA TÄZE AGZALAR KABUL EDILDI

Ýakynda Türkmenistanyň küşt boýunça birinji ligasynyň duşuşyklary tamamlandy. Olarda çempion bolanlaryň birnäçesine mundan beýläk ýurduň iň güýçli...