23 Dekabr 2022 | 116 okalan

TÜRKMENISTANYŇ AJAÝYP SENELERI DÜNÝÄ METBUGATYNYŇ SAHYPALARYNDA

«Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynda ata Watanymyz Türkmenistan dünýäniň köp sanly habar beriş serişdeleriniň üns merkezinde durýar. Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 31 ýyllygy, şeýle-de Halkara...