22 Dekabr 2022 | 61 okalan

TÜRKMENISTANYŇ MINISTRLER KABINETINIŇ GIŇIŞLEÝIN GÖÇME MEJLISI

21-nji dekabrda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň giňişleýin göçme mejlisini geçirdi. Onuň dowamynda Ahal welaýatynyň täze, döwrebap edara ediş merkezinde gurulýan desgalaryň...

22 Dekabr 2022 | 887 okalan

TÜRKMENISTANYŇ MILLI GEŇEŞINIŇ MEJLISINIŇ KARARY AHAL WELAÝATYNYŇ TÄZE, DÖWREBAP EDARA...

Çuňňur hormatlanylýan Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Gurbangulyýewiç Berdimuhamedowyň parasatly baştutanlygynda Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzyň...