17 Dekabr 2022 | 102 okalan

“ÝYLYŇ PARLAK ÝYLDYZY” ESTRADA BÄSLEŞIGINIŇ ÝEŇIJISI KESGITLENILDI

AŞGABAT, 16-njy dekabr (TDH). Şu gün paýtagtymyzda asylly däbe görä, Täze ýyl baýramçylygynyň öňüsyrasynda geçirilýän şanly wakalaryň biri bolan “Ýylyň parlak...

17 Dekabr 2022 | 296 okalan

TÜRKMENISTANYŇ MINISTRLER KABINETINIŇ GIŇIŞLEÝIN MEJLISI

AŞGABAT, 16-njy dekabr (TDH). Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirdi. Onuň barşynda wise-premýerleriň, welaýatlaryň häkimleriniň hem-de...